Факультет інформаційних технологій та електроніки

Кафедра електронних апаратів

Кафедра електронних апаратів готує фахівців за освітніми програмами спеціальностей 171 “Електроніка”, 172 “Радіотехніка та телекомунікаці”.

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих систем управління

Кафедра комп'ютерних наук та інженерії

Кафедра програмування та математики

Кафедра програмування та математики забезпечую викладання фундаментальних освітніх компонент “Фізика”, “Математика”, “Інформатика”, а також здійснює підготовку ІТ-фахівців за спеціальностями: 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 126 “Інформаційні системи та технології”. Зокрема реалізуються наступні освітні програми:

  • “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • “Інформаційні системи та технології” другого (магістерського) рівня вищої освіти.