Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Герб СНУ ім. В. ДаляСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) (рік засновання 1920) - це один з найстаріших закладів вищої освіти Луганської області, який до 2014 року розташовувася у місті Луганськ. В результаті військових дій на сході України був переміщений до міста Сєвєродонецьк. В 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України та окупації Сєвєродонецька, знову був переміщений до м. Києва.


Вид на головний корпус університету

Передумови відкриття

Створення навчального закладу має глибоке історичне підґрунтя, пов’язане з промисловим розвитком регіону. Історичні розвідки свідчать, що паростки технічної освіти в Луганську були закладені ще у ХІХ ст. У 1827 р. на Луганському ливарному заводі розпочало свою діяльність науково-технічне товариство. Того ж року розпочали підготовку молоді з технічних дисциплін. У серпні 1839 р. відкрито Луганське заводське училище. Навчально-наукову базу для майбутнього технікуму було створено видатними корифеями науки – Тіме Іван Августович («Сопротивление металлов и дерева резанию»), Мевіус Аполлон Федорович («Учебный курс металлургии чугуна, железа и стали», «Чугунолитейное производство»), Фелькнер Іліодор Федорович («Станки и орудия для обработки металлов», «Спутник механика-строителя», «Общедоступный спутник механика-строителя»), Ковалевський Євграф Петрович («Геогностическое обозрение Донецкаго кряжа» (1829 р.)) та ін.

Історія

Свій відлік навчальний заклад розпочав 27 березня 1920 р., коли було створено Луганський народний технікум на чолі з ректором Мігуліним П.К. Технікум розташовувався у будівлі колишнього ремісничого училища.

Згодом технікум отримав назву «Луганський вечірній робітничий технікум» (ЛВРТ). В ньому готували «червоних» інженерів на 2-х факультетах (механічному та електротехнічному) на протязі 4-х років.

Заняття вже проводилися в будинку колишнього Пушкінського училища по вул. Патронній, а згодом у колишньому чотириповерховому будинку Васньова по вул. Банківській (нині вул. Шевченко). Технікуму було відведено 4-й поверх. У 1927 р., ЛВРТ було виділено другий та третій поверхи постійного приміщення по вул. Леніна, 38.

1927 р. – перший випуск інженерів (11 осіб) за спеціальністю «Паросилове обладнання».

1930 р. – відповідно Постанови РНК СРСР, технікум реорганізовано у Луганський вечірній робітничий машинобудівний інститут. Перший випуск інженерів ЛВРМІ за спеціальністю «Будівельна справа» відбувся у 1932 р.

1934-1939 рр. – функціонування навчального закладу було призупинено, у 1939 р. відновлено.

У роки війни вуз евакуйований до російського міста Омськ і реорганізовано в Омський машинобудівний інститут.

1945-1959 рр. – навчальний заклад діяв у складі філіалів: Харківського механіко-машинобудівного інституту, Московського заочного інституту металопромисловості (нині Московський державний університет приладобудування й інформатики (МДУПІ)), Харківського політехнічного інституту ім. В.І.Леніна.

1960 р. – заклад реорганізовано в самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут з кількістю студентів 940 осіб по вечірній формі навчання.

1962 р. – розпочалася підготовка студентів на денному відділенні.

8 травня 1993 р. створено Східноукраїнський державний університет на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська й Луганської області.

1996 р. – вузу надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

11 вересня 2000 р. – надання університету статусу національного з ім’ям власним: “Східноукраїнський національний університет”.

2001 р. – присвоєння СНУ ім’я Володимира Даля.

Вересень 2004 р. – підписання у м. Болонья (Італія) ректором СНУ ім. В. Даля проф. Голубенком О.Л. Великої Хартії університетів.

2004 р. – завершення будівництва нового корпусу.

Березень 2010 р. -урочисте відкриття біля головного корпусу СНУ ім. В. Даля пам’ятника Володимиру Івановичу Далю.

24 березня 2010 р. – СНУ ім. В. Даля надано статус національного самоврядного (автономного) дослідницького вищого навчального закладу.

У 2014 році згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1132 від 06.10.2014 “Про організацію освітнього процесу у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля” університет переміщено до м. Сєвєродонецька.

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України і окупації Сєвєродонецька, університет вдруге переміщується. Новою тимчасовою локацією стає м. Київ.

Сьогодення

Структура університету

Наглядова рада

Ректорат

Вчена Рада

Факультети

Факультет інженерії

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Факультет гуманітарних та соціальних наук

Факультет економіки і управління

Факультет здоров'я людини

Аграрний факультет

Факультет транспорту і будівництва

Юридичний факультет


DokuWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux